Projekt organizacji ruchu na co zwrócić uwagę

Organizacja ruchu to jedna z najważniejszych czynności, którą muszą wykonać planiści zarządzający ruchem w danej lokalizacji. To od prawidłowej organizacji w dużej mierze zależą zdrowie i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz stan przepustowości dróg. Na co należy zwrócić uwagę? Przede wszystkim taki projekt powstaje w dwóch głównych przypadkach. Pierwszym z nich będzie planowanie organizacji ruchu na drodze, która dopiero powstaje i będzie oddana do użytku. Druga opcja to reorganizacja ruchu na już istniejącej drodze. W przypadku remontów bardzo często mamy do czynienia z czasową organizacją ruchu.

Projekt organizacji ruchu to dokument techniczny, który jasno precyzuje użyteczność drogi oraz wskazuje na potencjalne możliwości jej wykorzystywania w zależności od różnych sytuacji drogowych. W projekcie znajdują się gotowe rozwiązania. Dlatego znajdują się w nim między innymi takie plany jak orientacyjny i sytuacyjny. W planie sytuacyjnym należy zamieścić informacje o istniejących, planowanych lub czasowo usuwanych znakach drogowych, sygnalizatorach świetlnych, znakach poziomych oraz konkretnej geometrii drogi.

Co jeszcze jest ważne?

Bardzo istotnym faktem jest to, że tylko wykwalifikowane osoby mogą przygotowywać taki plan. Warto wówczas postawić na pomoc specjalistów, między innymi firmy https://mzmartech.pl/, która odpowiada za przygotowanie profesjonalnych i skutecznych projektów organizacji ruchu. Kolejny ważny parametr, który uwzględniony jest w projekcie, to maksymalna przepustowość drogi. Przezornie zaznacza się również potencjalne zmiany w organizacji ruchu, które mogą zachodzić w trakcie wyjątkowych okoliczności lub w trakcie potencjalnych remontów drogi.

Projekt organizacji ruchu zatwierdzany jest przez właściwe organy. Na początku będzie to odpowiedni organ, który zarządza ruchem w danej lokalizacji. Wówczas dokumentacja przechodzi dalej lub są nanoszone sugerowane poprawki. Po poprawkach dokument zostaje poddany audytom bezpieczeństwa, które potwierdzają skuteczność lub nieskuteczność danego rozwiązania. Następnie decyzje o przyjęciu projektu potwierdza właściwy dla danej lokalizacji organ administracyjny.

Może Ci się również spodoba